+48 32 411 95 51 biuro@aidm.pl
ul. Jesionowa 22 40-158 Katowice

O nas

Profesjonalne i aktywne inwestowanie Twoich środków pieniężnych.

Podstawowa cechą, która wyróżnia oferowane przez nas usługi, jest zastosowanie tzw. strategii alternatywnych. Istota tego rozwiązania polega na użyciu technik inwestycyjnych, dzięki którym uzyskiwane stopy zwrotu są niezależne od trendów rynkowych. Zespół Athena Investments Dom Maklerski S.A. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie i dostęp do najnowszych technologii, a za cel stawia sobie generowanie dla Klientów zysku niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych.

Zachęcając do zapoznania się z ofertą pragniemy zapewnić, iż naszym celem obok dostarczania wysokich zysków jest zapewnienie wszystkim Klientom najwyższego poziomu obsługi oraz jakości oferowanych usług.

Usługi świadczone przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. cechują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, przez co należy rozumieć możliwość utraty istotnej części lub całości zainwestowanych środków finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych elementów ryzyka znajdują się w dokumentach „Regulamin świadczenia przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych” oraz „Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe”.

______________________________________

Athena Investments Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice; tel. 32 411 95 51 fax, 32 750 06 80 NIP 951-22-32-712 REGON 141157850; Oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000293430; Kapitał Spółki 735 000 zł (w całości wpłacony);  Athena Investments Dom Maklerski S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej z dnia 17.04.2012 r. wydane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie (00-030) przy Placu Powstańców Warszawy 1.

* Niniejsze opracowanie ma charakter promocyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej może przynieść zarówno zyski jak i straty, przekraczające zaangażowany przez inwestora kapitał początkowy. Powyższy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715), jak również nie stanowi porady inwestycyjnej, ani nie ma na celu zapraszania lub nakłaniania kogokolwiek do objęcia, nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183 poz.1538 z późn. zm.), jak również nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia inwestycyjna jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji danego inwestora.
Informacje zamieszczone w materiale nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub w dowolnej innej jurysdykcji, w której materiał byłby sprzeczny z prawem, regulacjami i innymi wymogami, w szczególności jeśli dystrybucja lub użytkowanie takiego materiału jest niedozwolone.

 

O nas  |  Oferta  |  Partnerzy  |  Do pobrania  |  Aktualności  |  Adekwatność kapitałowa  |  Kontakt

.

OSTRZEŻENIE przed podszywaniem się przestępców pod ATHENA INVESTMENTS DOM MAKLERSKI S.A.
Pracownicy AIDM S.A. nigdy nie wysyłają wiadomości z innej domeny niż @AIDM.PL oraz nie namawiają Klientów do korzystania z oprogramowania ANYDESK.
Informujemy także, że NIE WSPÓŁPRACUJEMY z firmą BLOCKCHAIN.COM

X