+48 32 411 95 51
biuro@aidm.pl
ul. Jesionowa 22
40-158 Katowice

Oferta

ATHENA spectrum

ATHENA quantum

ATHENA equity

ATHENA vega

ATHENA Prometheus

MINIMALNA WPŁATA

10 000 USD

bądź równowartość tej kwoty w PLN

MINIMALNA WPŁATA

10 000 USD

bądź równowartość tej kwoty w PLN

MINIMALNA WPŁATA

10 000 USD

MINIMALNA WPŁATA

20 000 USD

MINIMALNA WPŁATA

20 000 USD

HORYZONT INWESTYCYJNY

co najmniej 12 miesięcy

HORYZONT INWESTYCYJNY

co najmniej 12 miesięcy

HORYZONT INWESTYCYJNY

co najmniej 12 miesięcy

HORYZONT INWESTYCYJNY

co najmniej 12 miesięcy

HORYZONT INWESTYCYJNY

co najmniej 24 miesiące

STOSOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE

kontrakty na różnicę (CFD)

STOSOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE

kontrakty na różnicę (CFD)

STOSOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE

papiery wartościowe

STOSOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE

papiery wartościowe, opcje oraz kontrakty futures

STOSOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE

papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, opcje

RYZYKO INWESTYCYJNE

wysokie

RYZYKO INWESTYCYJNE

wysokie

RYZYKO INWESTYCYJNE

wysokie

RYZYKO INWESTYCYJNE

wysokie

RYZYKO INWESTYCYJNE

wysokie

Pobierz kartę

Pobierz kartę

Pobierz kartę

Pobierz kartę

Pobierz kartę

pdflogoRegulamin świadczenia przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych 31.01.2018

 

OSTRZEŻENIE przed podszywaniem się przestępców pod ATHENA INVESTMENTS DOM MAKLERSKI S.A. Pracownicy AIDM S.A. nigdy nie wysyłają wiadomości z innej domeny niż @AIDM.PL oraz nie namawiają Klientów do korzystania z oprogramowania ANYDESK. Informujemy także, że NIE WSPÓŁPRACUJEMY z firmą BLOCKCHAIN.COM