+48 32 411 95 51
biuro@aidm.pl
ul. Jesionowa 22
40-158 Katowice

Do pobrania

 

pdflogoKodeks Etyki AIDM S. A.
pdflogoInformacja o przetwarzaniu danych osobowych
pdflogoRegulamin świadczenia przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
pdflogoInformacja dotycząca Athena Investments Dom Maklerski S.A. i jej usług, instrumentów finansowych i proponowanych strategii inwestycyjnych, miejsca wykonania oraz wszystkich kosztów i powiązanych opłat
pdflogoOgólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe
pdflogoPolityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta
pdflogoRegulamin zarządzania konfliktami interesów
pdflogoPolityka postępowania ze skargami i reklamacjami klienta
pdflogo Polityka informacyjna w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową
pdflogoRegulamin Zarządzania Aktywami – Projekt FS30
pdflogoZasady Ładu Korporacyjnego dla AIDM S.A.
pdflogoPolityka nadzoru korporacyjnego
pdflogoPolityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Athena Investments Dom Maklerski S.A.
pdflogoRaport z oceny stosowania Polityki wynagrodzeń w 2020
pdflogoRaport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2020
pdflogoRaport z oceny stosowania zmiennych składników wynagrodzeń w 2018 roku
pdflogoRaport z oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku
pdflogoInformacja dot. systemów i jakości wykonywania zleceń w 2017 roku
pdflogoInformacja dot. systemów i jakości wykonywania zleceń w 2018 roku

 

pdflogo
Informacja dot. systemów i jakości wykonywania zleceń_asset management 2019

 

pdflogo Raport z oceny stosowania zmiennych składników wynagrodzeń w 2019 roku

 

pdflogo Raport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 roku

 

OSTRZEŻENIE PRZED PODSZYWANIEM SIĘ PRZESTĘPCÓW POD ATHENA INVESTMENTS DOM MAKLERSKI S.A. UWAGA NA WIADOMOŚCI E-MAIL ORAZ ROZMOWY TELEFONICZNE.