+48 32 411 95 51
biuro@aidm.pl
ul. Jesionowa 22
40-158 Katowice

Aktualności

Ostrzeżenie przed podszywaniem się przestępców pod AIDM S.A.

Szanowni Państwo,

Prosimy o zwracanie uwagi na kontakty osób podszywających się pod różne instytucje, w tym banki i domy maklerskie. W ostatnim czasie pojawiły się oszustwa polegające na podszywaniu się pod Athena Investments Dom Maklerski S.A. (dalej AIDM S.A.).

Ostrzegamy przed takimi kontaktami, ponieważ często zdarzają się ataki, których celem jest wyłudzenie środków z rachunków Klientów. Każdy kontakt, który wydaje się Państwu podejrzany, należy dokładnie sprawdzić.

Poniżej kilka bardzo ważnych wskazówek. Ataki mogą przyjmować następujące formy:

  1. Kontakt telefoniczny osoby podszywającej się pod pracownika AIDM S.A. mający na celu nakłonienie rozmówcy do instalacji oprogramowania, które ma zwiększyć bezpieczeństwo Klienta – w rzeczywistości jest to aplikacja, która daje przestępcy zdalny dostęp do urządzenia Klienta. Przestępcy w uzasadnieniu kontaktu powołują się na względy bezpieczeństwa – np. włamanie na konto internetowe lub zlecenie podejrzanego przelewu i zalecają podjęcie szybkich środków, takich jak instalacja wskazanego oprogramowania. W rozmowie mogą też pojawiać się prośby o podanie loginu i hasła do konta oraz jednorazowych kodów SMS. Połączenie może wyświetlać się jako przychodzące z autentycznego numeru infolinii, pod który przestępcy potrafią się podszyć.

  2. Kontakt telefoniczny osoby podszywającej się pod pracownika firmy inwestycyjnej mający na celu nakłonienie Klienta do współpracy. Przestępcy informują o możliwości uzyskania przez Klienta nagrody finansowej pod warunkiem złożenia depozytu w domu maklerskim – jednocześnie starając się uzyskać dostęp do konta Klienta. W tym celu nakłaniają do instalacji oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do urządzenia Klienta lub przekazania danych karty płatniczej co pozwala na dokonanie wypłaty. Aby uwiarygodnić swoje intencje przestępcy w początkowej fazie rozmowy przekazują na konto Klienta środki mające stanowić rzekomą nagrodę, które ostatecznie są wypłacane wraz zaciągniętym kredytem.

Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa, których stosowanie udaremni powyższe próby wyłudzeń:

  1. Nie należy udostępniać danych uwierzytelniających do bankowości internetowej czy mobilnej (identyfikator, hasło, kody SMS) oraz danych karty płatniczej – AIDM S.A. nigdy nie prosi o takie dane,

  2. Nie należy instalować żadnego oprogramowania wskazanego w rozmowie telefonicznej, linku w SMS lub e-mailu. AIDM S.A. nigdy nie oczekuje tego od Klientów.

Nie należy korzystać z żadnych linków do płatności zawartych w SMS-ach lub e-mailach.

Pozdrawiamy,

Zespół AIDM S.A.


Athena spectrum

Wyniki strategii ATHENA spectrum po pierwszym półroczu 2018 roku

Wydanie Gazety Giełdy Parkiet z 11-12 sierpnia 2018 roku zawierało zestawienie strategii asset management. Strategie podzielone są na 11 kategorii portfeli ze względu na stosowane instrumenty finansowe. Zaprezentowano procentowe stopy zwrotu brutto z portfeli w następujących okresach: kwartalna (kwiecień-czerwiec 2018), od początku roku (styczeń-czerwiec 2018), roczna (lipiec 2017-czerwiec 2018), trzyletnia i pięcioletnia. W kategorii Portfeli Alternatywnych, w której znalazło się sześć strategii, ATHENA spectrum wypracowała najwyższą roczną stopę zwrotu brutto 25,27%*.

W okresie od lipca 2017 do czerwca 2018 roku stopa zwrotu brutto osiągnięta przez strategię ATHENA spectrum wyniosła 25,27%* co dało jej drugie miejsce wśród wszystkich analizowanych strategii.

* Stopy zwrotu są stopami zwrotu brutto i nie uwzględniają kosztów w postaci określonych w umowie indywidualnych opłat i prowizji za zarządzanie, a także podatków, dla których AIDM S.A. nie jest płatnikiem, w szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od indywidualnej sytuacji klienta. W przypadku wybrania USD jako waluty bazowej stopa zwrotu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Usługi oferowane przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. cechują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, przez co należy rozumieć możliwość utraty istotnej części lub całości zainwestowanych środków finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych elementów ryzyka znajdują się w dokumentach „Regulamin świadczenia przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych” oraz „Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe”.


Athena spectrum

Wyniki strategii ATHENA spectrum po pierwszym kwartale 2018 roku

W okresie od kwietnia 2017 do marca 2018 roku stopa zwrotu brutto osiągnięta przez strategię ATHENA spectrum wyniosła 15,39%* i była trzecim najwyższym wynikiem spośród wszystkich analizowanych strategii.

Gazeta Giełdy Parkiet z dnia 27 kwietnia 2018 roku opublikowała zestawienie strategii asset management. Strategie podzielone są na 11 kategorii portfeli ze względu na stosowane instrumenty finansowe. Zaprezentowano procentowe stopy zwrotu brutto z portfeli w następujących okresach: kwartalna (styczeń-marzec 2018), roczna (kwiecień 2017-marzec 2018), trzyletnia i pięcioletnia. W kategorii Portfeli Alternatywnych, w której znalazło się sześć strategii, ATHENA spectrum wypracowała najwyższą roczną stopę zwrotu brutto 15,39%*.

* Stopy zwrotu są stopami zwrotu brutto i nie uwzględniają kosztów w postaci określonych w umowie indywidualnych opłat i prowizji za zarządzanie, a także podatków, dla których AIDM S.A. nie jest płatnikiem, w szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od indywidualnej sytuacji klienta. W przypadku wybrania USD jako waluty bazowej stopa zwrotu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Usługi oferowane przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. cechują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, przez co należy rozumieć możliwość utraty istotnej części lub całości zainwestowanych środków finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych elementów ryzyka znajdują się w dokumentach „Regulamin świadczenia przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych” oraz „Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe”.


Athena spectrum

Wyniki strategii ATHENA spectrum w 2017 roku

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku stopa zwrotu brutto osiągnięta przez strategię ATHENA spectrum wyniosła 19,67%*.

Gazeta Giełdy Parkiet z dnia 27-28 stycznia 2018 roku opublikowała zestawienie strategii asset management. Strategie podzielone są na 11 kategorii portfeli ze względu na stosowane instrumenty finansowe. Zaprezentowano procentowe stopy zwrotu brutto z portfeli w następujących okresach: kwartalna (październik-grudzień 2017), roczna (styczeń-grudzień 2017), trzyletnia i pięcioletnia. W kategorii Portfeli Alternatywnych, do których zaliczono sześć strategii, ATHENA spectrum wypracowała najwyższą roczną stopę zwrotu brutto 19,67%*.

* Stopy zwrotu są stopami zwrotu brutto i nie uwzględniają kosztów w postaci określonych w umowie indywidualnych opłat i prowizji za zarządzanie, a także podatków, dla których AIDM S.A. nie jest płatnikiem, w szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od indywidualnej sytuacji klienta. W przypadku wybrania USD jako waluty bazowej stopa zwrotu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Usługi oferowane przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. cechują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, przez co należy rozumieć możliwość utraty istotnej części lub całości zainwestowanych środków finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych elementów ryzyka znajdują się w dokumentach „Regulamin świadczenia przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych” oraz „Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe”.

 


Athena spectrum

Wyniki strategii ATHENA spectrum w zestawieniu Gazety Giełdy „Parkiet”

 

W zestawieniu stóp zwrotu strategii asset management po III kw. 2017 r. opublikowanym przez Gazetę Giełdy „Parkiet” roczna stopa zwrotu usługi „ATHENA spectrum” za okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. w wysokości 26,32%* była najwyższa w kategorii portfeli alternatywnych.

TOP5

Analiza Gazety Giełdy Parkiet z dnia 30 października 2017 roku (numer wydania 6475) obejmowała 130 strategii zarządzania aktywami w podziale na 11 kategorii. Strategia ATHENA spectrum zaliczana jest do kategorii Portfeli Alternatywnych. W omawianym zestawieniu Gazety Giełdy Parkiet zaprezentowano procentowe stopy zwrotu brutto z portfeli w następujących okresach: kwartalna (lipiec-wrzesień 2017), od początku roku (styczeń-wrzesień 2017), roczna (październik 2016-wrzesień 2017), trzyletnia i pięcioletnia.

* Stopy zwrotu są stopami zwrotu brutto i nie uwzględniają kosztów w postaci określonych w umowie indywidualnych opłat i prowizji za zarządzanie, a także podatków, dla których AIDM S.A. nie jest płatnikiem, w szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od indywidualnej sytuacji klienta. W przypadku wybrania USD jako waluty bazowej stopa zwrotu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Usługi oferowane przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. cechują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, przez co należy rozumieć możliwość utraty istotnej części lub całości zainwestowanych środków finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych elementów ryzyka znajdują się w dokumentach „Regulamin świadczenia przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych” oraz „Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe”.

 


 

Athena spectrum

ATHENA spectrum

wyniki po pierwszym roku świadczenia usługi

Z wielką przyjemnością informujemy, iż w okresie od początku września 2016 roku do końca sierpnia 2017 roku, czyli po pierwszym pełnym roku funkcjonowania usługi ATHENA spectrum, stopa zwrotu osiągnięta dla naszych Klientów wyniosła +27,05%.*

Więcej informacji na temat naszych usług oraz karty produktów znajdą Państwo w zakładce Oferta

* Stopy zwrotu są stopami zwrotu brutto i nie uwzględniają kosztów w postaci określonych w umowie indywidualnych opłat i prowizji za zarządzanie, a także podatków, dla których AIDM S.A. nie jest płatnikiem, w szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od indywidualnej sytuacji klienta. W przypadku wybrania USD jako waluty bazowej stopa zwrotu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Usługi oferowane przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. cechują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, przez co należy rozumieć możliwość utraty istotnej części lub całości zainwestowanych środków finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych elementów ryzyka znajdują się w dokumentach „Regulamin świadczenia przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych” oraz „Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe”.


OSTRZEŻENIE PRZED PODSZYWANIEM SIĘ PRZESTĘPCÓW POD ATHENA INVESTMENTS DOM MAKLERSKI S.A. UWAGA NA WIADOMOŚCI E-MAIL ORAZ ROZMOWY TELEFONICZNE.