+48 32 411 95 51
biuro@aidm.pl
ul. Jesionowa 22
40-158 Katowice

Aktualności

Ostrzeżenie przed podszywaniem się przestępców pod AIDM S.A.

Szanowni Państwo,

Prosimy o zwracanie uwagi na kontakty osób podszywających się pod różne instytucje, w tym banki i domy maklerskie. W ostatnim czasie pojawiły się oszustwa polegające na podszywaniu się pod Athena Investments Dom Maklerski S.A. (dalej AIDM S.A.).

Ostrzegamy przed takimi kontaktami, ponieważ często zdarzają się ataki, których celem jest wyłudzenie środków z rachunków Klientów. Każdy kontakt, który wydaje się Państwu podejrzany, należy dokładnie sprawdzić.

Poniżej kilka bardzo ważnych wskazówek. Ataki mogą przyjmować następujące formy:

  1. Kontakt telefoniczny osoby podszywającej się pod pracownika AIDM S.A. mający na celu nakłonienie rozmówcy do instalacji oprogramowania, które ma zwiększyć bezpieczeństwo Klienta – w rzeczywistości jest to aplikacja, która daje przestępcy zdalny dostęp do urządzenia Klienta. Przestępcy w uzasadnieniu kontaktu powołują się na względy bezpieczeństwa – np. włamanie na konto internetowe lub zlecenie podejrzanego przelewu i zalecają podjęcie szybkich środków, takich jak instalacja wskazanego oprogramowania. W rozmowie mogą też pojawiać się prośby o podanie loginu i hasła do konta oraz jednorazowych kodów SMS. Połączenie może wyświetlać się jako przychodzące z autentycznego numeru infolinii, pod który przestępcy potrafią się podszyć.

  2. Kontakt telefoniczny osoby podszywającej się pod pracownika firmy inwestycyjnej mający na celu nakłonienie Klienta do współpracy. Przestępcy informują o możliwości uzyskania przez Klienta nagrody finansowej pod warunkiem złożenia depozytu w domu maklerskim – jednocześnie starając się uzyskać dostęp do konta Klienta. W tym celu nakłaniają do instalacji oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do urządzenia Klienta lub przekazania danych karty płatniczej co pozwala na dokonanie wypłaty. Aby uwiarygodnić swoje intencje przestępcy w początkowej fazie rozmowy przekazują na konto Klienta środki mające stanowić rzekomą nagrodę, które ostatecznie są wypłacane wraz zaciągniętym kredytem.

Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa, których stosowanie udaremni powyższe próby wyłudzeń:

  1. Nie należy udostępniać danych uwierzytelniających do bankowości internetowej czy mobilnej (identyfikator, hasło, kody SMS) oraz danych karty płatniczej – AIDM S.A. nigdy nie prosi o takie dane,

  2. Nie należy instalować żadnego oprogramowania wskazanego w rozmowie telefonicznej, linku w SMS lub e-mailu. AIDM S.A. nigdy nie oczekuje tego od Klientów.

Nie należy korzystać z żadnych linków do płatności zawartych w SMS-ach lub e-mailach.

Pozdrawiamy,

Zespół AIDM S.A.


 

AIDM S.A. agentem firmy Crowd Tech Limited

 
AIDM S.A. uzyskała status agenta firmy inwestycyjnej Crowd Tech Limited oferującej platformę transakcyjna Trade360. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 01 grudnia 2020 roku AIDM S.A. została wpisana do rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę agencyjną.

 


OSTRZEŻENIE przed podszywaniem się przestępców pod ATHENA INVESTMENTS DOM MAKLERSKI S.A. Pracownicy AIDM S.A. nigdy nie wysyłają wiadomości z innej domeny niż @AIDM.PL oraz nie namawiają Klientów do korzystania z oprogramowania ANYDESK. Informujemy także, że NIE WSPÓŁPRACUJEMY z firmą BLOCKCHAIN.COM