+48 32 411 95 51
biuro@aidm.pl
ul. Jesionowa 22
40-158 Katowice

Asset Management

Asset Management .

Asset Management …

About us

Athena Investments DM offers asset management services on the basis of the decision of the Polish Financial Services Authority of April 17, 2012.
The primary characteristic which makes our services stand out is the fact that we utilize investment techniques that produce returns which are uncorrelated to market trends. This enables us to generate returns for our clients irrespective of conditions on financial markets. The team of Athena Investments DM S.A. possesses knowledge, capabilities, experience and access to the newest technologies that allow us to realize this ambitious goal.
We recommend becoming familiar with our services offer and assure you that in addition to delivering high returns for our Clients we strive to also provide the highest level of service.

___________________________________

Athena Investments Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice;  tel. 32 411 95 51 fax, 32 750 06 80 NIP 951-22-32-712 REGON 141157850; Oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000293430; Kapitał Spółki 735 000 zł (w całości wpłacony);  Athena Investments Dom Maklerski S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej z dnia 17.04.2012 r. wydane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego z siedziba w Warszawie (00-030) przy Placu Powstańców Warszawy 1.

* Niniejsze opracowanie ma charakter promocyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej może przynieść zarówno zyski jak i straty, przekraczające zaangażowany przez inwestora kapitał początkowy. Powyższy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715), jak również nie stanowi porady inwestycyjnej, ani nie ma na celu zapraszania lub nakłaniania kogokolwiek do objęcia, nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183 poz.1538 z późn. zm.), jak również nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia inwestycyjna jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji danego inwestora.